قصه های ریحون
پادکست بی گلوتن
پادکست‌های پیشنهادی
ویژه برنامه بگوش

پخش اینترنتی بگوش

۸ صبح تا ۱۲ شب
ویژه برنامه بگوش
یادداشت هفته
کرونا و دانشجوی پزشکی

کرونا و گسترش سندروم دانشجوی پزشکی

یکی دو تا سرفه خشک می کند و وحشت، تمام وجودش را فرا می گیرد: “نکند من هم کرونا گرفته ام!” این وضعیتی است که بسیاری افراد با مطالعه نشانه های بیماری دچارش می شوند. هر چه بیشتر درباره بیماری می خوانند و می شنوند، “خودبیمار پنداری” شان تقویت می شود.

آخرین اخبار پادکست‌ها

برنامه‌های در دست تولیدِ «بگوش»