ثبت feed Rss در بگوش

لطفن برای ثبت پادکست در «بگوش‌کست» اطلاعات لازم را در فرم زیر تکمیل کنید.

  • مثلا موسیقی یا سینما یا سلامت و غیره
  • انواع فایل های مجاز : jpg, png.
    عرض و ارتفاع ۱۶۰۰px - پسوند مجاز: jpg - png

«بگوش‌کست» قسمت‌های پادکست شما را بدون واسطه از میزبان پادکستِ شما می‌گیرد و آمار شنونده‌های شما در «بگوش‌کست» بدون کم و کاست در پنل آمار میزبان پادکست قابل مشاهده است.